Provocările, riscurile și oportunitățile în integrarea și susținerea ocupării forței de muncă pentru femeile cetățene ale țărilor terțe (CTT) victime ale traficului de persoane, în special în contextul crizei COVID-19, au fost discutate în cadrul celui de-al doilea seminar de schimb de experientă al proiectului Tolerant, organizat online în zilele de
25 și 26 iunie 2020.


Read more…