БЮЛЕТИН

hdr-bg
Предлагаме на вашето внимание втория бюлетин на ТОЛЕРАНТ!
ТОЛЕРАНТ – международна мрежа за заетост и интеграция на жени, жертви на трафик

Присъединете се към мрежата ТОЛЕРАНТ, за да подкрепите жертвите на трафик да се интегрират успешно на пазара на труда.

ТОЛЕРАНТ представлява международна мрежа, която цели да подкрепи икономическото овластяване на жени, жертви на трафик, и на уязвими жени като улесни интеграцията им на пазара на труда. Мрежата е създадена в рамките на проекта „ТОЛЕРАНТ – международна мрежа за заетост и интеграция на жени, жертви на трафик” и включва шест организации, които работят в подкрепа на жертви на трафик в Гърция, България, Италия, Румъния  и Австрия.

Международната мрежа е създадена, за да насърчи обмена на успешни практики и информация, свързани с директната работа и възможностите за насърчаване на трудовата заетост на жени, жертви на трафик и сексуална експлоатация.

За да се подпомогне работата на мрежата, е създадена електронна платформа за събиране и споделяне на подходящи ресурси, подходи и практически методи на работа, свързани със специфичните нужди и проблеми на пострадалите жени в процеса на намиране на работа.

Платформата на мрежата ТОЛЕРАНТ (http://www.tolerantnetwork.com/) е в полза на всички компетентни институции, организации и заинтересувани страни, които са изправени пред нелеката задача да подпомогнат устойчивата интеграция на жертвите на трафик, като им осигурят трудова заетост.   

Присъединете се към мрежата ТОЛЕРАНТ, ако смятате, че трудовата интеграция на пострадалите и на хората в риск е начин да се противодейства на трафика на хора. Нуждаем се от вас!

Като подкрепяме жертвите да възстановят контрола над живота си и да бъдат финансово независими в страната, в която се намират, работим за намаляване на  риска от повторно насилие и социално изключване и за пълноценно участие на засегнатите жени в обществото. 

Свържете си с нас, ако имате нужда от повече информация или ако знаете някого, на когото можем да помогнем.

Фондация „Асоциация Анимус”

      София 1000, ул. „Екзарх Йосиф” 85
      029835205м 029835305
      animus@animusassociation.org
      www.animusassociation.org

Екипът на проекта ТОЛЕРАНТ се състои от следните организации:
KMOP – Social Action and Innovation Centre
AIDRom – Asociatia Ecumenica a Bisercilor din Romania
CESIE – Centre of Studies and Initiatives
Differenza Donna – Associazione di donne contro la violenza alle donne onlus
LEFÖ-Intervention Centre for Trafficked Women and Girls
Animus Association Foundation

ftr-en