Actori


          ONG

NumeContactDescriere
„Asociatia pentru Dezvoltarea Practicilor Alternative de Reintegrare si Educatie (ADPARE)”WebsiteAsociatia pentru Dezvoltarea Practicilor Alternative de Reintegrare si Educatie (ADPARE)” este o organizatie nonguvernamentala independenta din Romania care lucreaza in domeniul traficului de persoane la nivel de prevenire si protectie a persoanelor traficate
De la infiintare si pana in prezent activitatea ADPARE s-a desfasurat exclusiv in domeniul traficului de fiinte umane, obiectivele de lucru fiind urmatoarele:
• Dezvoltarea de programe de asistenta si reintegrare pentru victimele traficului de persoane si pentru tinerii cu potential de risc crescut;
• Facilitarea accesului la servicii guvernamentale si nonguvernamentale care desfasoara activitati similare;
• Facilitarea accesului la sistemele educationale si vocationale;
• Sensibilizarea opiniei publice in legatura cu fenomenul traficului de persoane;
• Promovarea drepturilor victimelor traficului de persoane
Consiliul National Roman pentru Refugiati (CNRR)Adresa: Strada Viesparilor, nr. 19, etaj 2, sector 2, București, România
Telefon: +4 021 312 62 10
E-mail: office@cnrr.ro
Website: https://www.cnrr.ro/
Consiliul Național Român pentru Refugiați (CNRR) oferă consultanță și asistență juridică solicitanților de azil, monitorizează procedura de determinare a statutului de refugiat (RSD) și gestionează Centrul Român de Cercetare și Documentare pentru Informații din Țara de Origine (ROCCORD). De asemenea, CNRR efectuează vizite de monitorizare a frontierelor, oferă cursuri de instruire pentru Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, pentru viitorii practicieni și pentru alți actori relevanți în domeniul azilului, prin intermediul clinicilor juridice și sociale.
Salvați Copiii România (SCR)Adresa: Intr. Ștefan Furtună nr. 3, sector 1, 010899, București, România
Telefon: +40 21 316 61 76
E-mail: secretariat@salvaticopiii.ro
Website: https://www.salvaticopiii.ro/
Salvați Copiii România (SCR) oferă asistență copiilor refugiați și solicitanților de azil, inclusiv minorilor neînsoțiți. SCR asigură accesul copiilor refugiați la educația de bază, monitorizează participarea acestora la școală și oferă sprijin educațional suplimentar.
Serviciul Iezuit pentru Refugiați - România (JRS)Adresa: strada Opris Ilie 54,sector 4, Bucuresti
Telefon: 0726724291
E-mail: jrsromania@gmail.com
Website: https://www.jrsromania.org/
Serviciul Iezuit pentru Refugiați - România (JRS) oferă asistență migranților și refugiaților, cum ar fi accesul la locuințe sociale, asistență medicală, socială și materială pentru persoanele de interes pentru UNHCR, cu accent pe cazuri cu vulnerabilitate ridicată.
Generatie TanaraAdresa: Str. Molidului 8, Timisoara
Telefon: +40 256 282 320
Website: http://www.generatietanara.ro/
Generatie Tanara, o asociație situată în Timișoara, oferă asistență juridică, socială, psihologică și medicală refugiaților și solicitanților de azil din Timișoara, în principal celor adăpostiți în Centrul de tranzit de urgență. Generation Young organizează sesiuni de orientare culturală, activități de agrement și oferă sprijin persoanelor interesate de UNHCR.

          Autoritati Nationale

NumeContactDescriere
Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP)Adresa: str. Ion Câmpineanu nr. 20, et. 5, sectorul 1, Bucureşti
Telefon: 021 311 89 82, 021 313 31 00, 021 319 01 83
Telverde: 0 800 800 678, 004 021 313 31 00
E-mail: anitp@mai.gov.ro
Website: http://www.anitp.mai.gov.ro/
Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane (ANITP) a fost înființată în martie 2006, pentru a coordona mai bine activitatea instituțiilor statului împotriva traficului de persoane. Agenția are sarcina de a coordona punerea în aplicare a Planului național de măsuri și de a armoniza politicile naționale în domeniul combaterii traficului de persoane. Obiectivele sale includ instituirea unei linii telefonice naționale de urgență în problemele traficului de persoane, precum și a unei baze de date naționale (centralizate), care va strânge datele primite de la agențiile de aplicare a legii și alte instituții care combate traficul de persoane
Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI)Address: str. Nicolae Iorga, nr. 23, sector 1, București
Telephone: 021-311.18.21
E-mail: dimb.igi@mai.gov.ro
Website: http://igi.mai.gov.ro/
Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) este o structură de specialitate a administrației publice centrale din România, instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Administrației și Internelor. A fost înființat în 2012 prin reorganizarea Oficiului Român pentru Imigrări pentru a preveni și combate imigrația ilegală
Politia de Frontiera RomanaAdresa: Bucureşti, Bulevardul Geniului nr. 42C, Sector 6
Telefon: 021.316.25.98; 021.318.25.92
E-mail: pfr@igpf.ro
Website: https://www.politiadefrontiera.ro/
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, face parte din Ministerul Afacerilor Interne și este instituția de specialitate a statului care își exercită responsabilitățile cu privire la supravegherea și controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea și combaterea migrației ilegale și a faptelor specifice ale infracțiunea transfrontalieră comisă în zona de competență, respectarea regimului juridic al frontierei de stat, pașapoarte și străini, asigurând interesele statului român pe Dunărea interioară, inclusiv brațul Măcin și canalul Sulina situat în afara zona de frontieră, în zona contiguă și în zona economică exclusivă, respectând ordinea publică și pacea în zona de competență, în condițiile legilor.
Ministerul Muncii si Protectiei SocialeAdresa: str. Dem.I.Dobrescu nr.2 - 4 sectorul 1 Bucureşti
Telefon: +400213158556
E-mail: relatiicupublicul@mmuncii.gov.ro
Website: http://www.mmuncii.gov.ro
Ministerul Muncii și Protecției Sociale este organizat și funcționează ca un organism specializat al administrației publice centrale, subordonat Guvernului, cu personalitate juridică, având rolul de sinteză și coordonarea implementării strategiei și politicilor Guvernului în domeniile: munca, familie, egalitate de șanse, protecție socială

          Organizatii Internationale

NumeContactDescriere
Comisia Bisericilor pentru Migranți în Europa (CCME)Adresa: 174, Rue Joseph II, B-1000 Brussels
Telefon: +32 (0)2 234 68 00
E-mail: info@ccme.be
Website: https://ccme.eu/
Comisia Bisericilor pentru Migranți în Europa (CCME) este agenția ecumenică privind migrația și integrarea, azilul și refugiații și împotriva rasismului și discriminării în Europa. CCME își propune să analizeze traficul de azil al persoanelor umane (THB) prin prisma nevoilor speciale ale solicitanților de azil tratați și să echipeze autoritățile naționale de azil și organizațiile societății civile pentru a aborda problemele transversale (adică protecție, locuință, reabilitare, sprijin psihosocial ca precum și securitate) În paralel cu controalele mai stricte ale imigrației, traficul de persoane a devenit mai vizibil în ultimele două decenii ca o nouă formă de sclavie. În timp ce eforturile comune ale autorităților și organizațiilor neguvernamentale și ale bisericilor împotriva acestei crime internaționale au produs unele rezultate, traficul pentru muncă forțată este încă un domeniu destul de necunoscut. Drepturile omului persoanelor traficate sunt în general insuficient protejate.
Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) Adresa: Str.Viitorului, nr.11, București, România
Tel: +40 21 - 210.30.50
E-mail: iombucarest@iom.int
Website: https://oim.ro/ro/
Organizație interguvernamentală care oferă servicii și sfaturi privind migrația către guverne și migranți, inclusiv persoane strămutate în interior, refugiați și lucrători migranți. În septembrie 2016, OIM a devenit o organizație conexă a Națiunilor Unite. [1] Inițial a fost înființat în 1951 ca Comitetul interguvernamental pentru migrație europeană (ICEM) pentru a ajuta la relocarea persoanelor strămutate de cel de-al doilea război mondial. Din martie 2019, Organizația Internațională pentru Migrație are 173 de state membre și opt state observatoare
UNHCRAdress: UN House, Bd. Primaverii 48A, sector 1, 011975 Bucureşti, România
Telefon: + 40 21 201 7872 / 73
E-mail: arombu@unhcr.org
Website: https://www.unhcr.org/ro/
Înaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) este o agenție a Organizației Națiunilor Unite cu mandatul de a proteja refugiații, comunitățile strămutate forțat și apatrizii și să ajute la repatrierea lor voluntară, integrarea locală sau relocarea într-o țară terță
COATNET https://www.coatnet.org/COATNET este o rețea globală de organizații creștine care lucrează pentru a combate traficul de persoane și pentru a ajuta supraviețuitorii sclaviei moderne. Filialele COATNET îndeplinesc această misiune, având acces la resurse informaționale adecvate și în timp util; schimb de experiență și practici; implicarea în învățare comună și consolidarea capacităților; dezvoltarea de proiecte și campanii comune; și influențarea activă a părților interesate relevante cu privire la schimbările necesare în politici și legislație.
Anti-Slavery International https://www.antislavery.org/Anti-Slavery International este cea mai veche organizație internațională pentru drepturile omului, fondată în 1839 de abolitioniști britanici, cum ar fi Thomas Clarkson. Astăzi, Anti-Slavery International este singura instituție de caritate britanică care lucrează exclusiv la eliminarea tuturor formelor de sclavie și practici de sclavie din întreaga lume Munca lor pentru a pune capăt sclaviei este definită în teoria schimbării și prevede lucrul atât la nivel structural, cât și la nivel de bază pentru a schimba politica și practicile, pentru a favoriza schimbările de comportament și a crea noi norme sociale care să permită persoanelor abuzate și exploatate să își revendice drepturile omului