Legislatie

Legislatie nationala:

Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, cu modificarile si completarile ulterioare
http://www.legestart.ro/Legea-678-2001-prevenirea-combaterea-traficului-persoane-(MTg0MTM-).htm

Regulamentul de Aplicare a Dispozitiilor Legii 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane
http://www.legestart.ro/Regulamentul-2003-de-aplicare-dispozitiilor-Legii-678-2001-prevenirea-combaterea-traficului-persoane-(MTk3OTk-).htm

Legea 211/2004 privind unele Masuri pentru Asigurarea Protectiei Victimelor Infractiunilor
http://www.legestart.ro/Legea-211-2004-unele-masuri-asigurarea-protectiei-victimelor-infractiunilor-(Njg0NjM-).htm

Hotararea Guvernului nr. 982/2008 pentru aprobarea Planului national de actiune 2008 – 2010 pentru implementarea Strategiei nationale impotriva traficului de persoane 2006 – 2010
http://anitp.mai.gov.ro/ro/docs/legislatie/982_2008.pdf

Hotararea Guvernului 1238/2007 privind Aprobarea Standardelor Nationale
http://www.legestart.ro/Hotararea-1238-2007-aprobarea-Standardelor-nationale-specifice-serviciile-specializate-asistenta-protectie-victimelor-traficului-persoane-(Mjc5NjA2).htm

Hotararea Guvernului nr. 1295/2004 privind aprobarea Planului national de actiune pentru prevenirea si combaterea traficului de copii
http://anitp.mai.gov.ro/ro/docs/legislatie/hg_1295.pdf

Hotararea Guvernului nr. 1654/2006 pentru aprobarea Strategiei nationale impotriva traficului de persoane 2006 – 2010
http://anitp.mai.gov.ro/ro/docs/legislatie/1654_2006.pdf

Hotararea Guvernului nr. 1769/2004 privind aprobarea Planului national de actiune pentru eliminarea exploatarii copiilor prin munca
http://anitp.mai.gov.ro/ro/docs/legislatie/hg_1769.pdf

Legea 287/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane
http://www.legestart.ro/Legea-287-2005-aprobarea-Ordonantei-urgenta-Guvernului-79-2005-modificarea-completarea-Legii-678-2001-prevenirea-combaterea-traficului-persoane-(MTYxOTUy).htm

Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
http://anitp.mai.gov.ro/ro/docs/legislatie/legea_272.pdf

Hotararea Guvernului nr. 1443 /2004 privind metodologia de repatriere a copiilor romani neinsotiti aflati pe teritoriul altui stat si asigurarea masurilor de protectie speciala in favoarea acestora.
http://anitp.mai.gov.ro/ro/docs/legislatie/hg_1443.pdf

Ordinul comun nr. 123-429/2004 al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptiei si al Ministerului Administratiei si Internelor, publicat in Monitorul Oficial 1150 din 6 decembrie 2004
http://anitp.mai.gov.ro/ro/docs/legislatie/ordin_429.pdf

Ordinul comun al ministrului Administratiei si Internelor, al ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, al ministrului Sanatatii Publice, al ministrului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului, al ministrului Afacerilor Externe, al Procurorului General si al ministrului Justitiei pentru aprobarea Mecanismului Nnational de Identificare si Referire a Victimelor Traficului de persoane, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 849 din 17 decembrie 2008
http://anitp.mai.gov.ro/ro/docs/legislatie/ordin_335.pdf

Legislatie conexa:

Legea 682/2002 privind Protectia Martorilor
http://www.legestart.ro/Legea-682-2002-protectia-martorilor-(MTk1NDM-).htm

Legea 39/2003 privind Prevenirea si Combaterea Criminalitatii Organizate
http://www.legestart.ro/Legea-39-2003-prevenirea-combaterea-criminalitatii-organizate-(MTcxNjE-).htm

Legea 302/2004 privind Cooperarea Judiciara Internationala in Materie Penala
http://www.legestart.ro/Legea-302-2004-cooperarea-judiciara-internationala-materie-penala-(Njg3Mzg-).htm

Legea 116/2002 privind Prevenirea si Combaterea Marginalizarii Sociale
http://www.legestart.ro/Legea-116-2002-prevenirea-combaterea-marginalizarii-sociale-(MTkzMjQ-).htm

Legea 47/2006 privind Sistenul National de Asistenta Sociala
http://www.legestart.ro/Legea-47-2006-sistemul-national-asistenta-sociala-(MTg0MDI4).htm

Legea 416/2001 privind Venitul Minim Garantat
http://www.legestart.ro/Legea-416-2001-venitul-minim-garantat-(MTM1NzE-).htm

Pentru consultarea instrumentelor legislative, regasiti:
www.dreptonline.ro
www.legestart.ro
http://anitp.mai.gov.ro/ro/legislatie/legislatie.php
http://www.monitoruloficial.ro/

Legislatie internationala:

Conventia Natiunilor Unite împotriva criminalitatii transnationale organizate adoptate la New York la 15 noiembrie 2000, ratificata prin Legea nr. 565/2002
http://anitp.mai.gov.ro/ro/docs/legislatie/legea_565.pdf

Conventia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinte umane – ratificata prin Legea nr. 300/2006
http://anitp.mai.gov.ro/ro/docs/legislatie/legea_300.pdf

Planul Uniunii Europene privind cele mai bune practici, standarde si proceduri pentru combaterea si prevenirea traficului de fiinte umane, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, la data de 9 decembrie 2005
http://anitp.mai.gov.ro/ro/docs/legislatie/plan_ue_ro.pdf

Conventia privind drepturile copilului, adoptata de Adunarea Generala ONU la data de 20 noiembrie 1989, intrata în vigoare în 1990 si ratificata de România prin Legea nr.18/1990
http://anitp.mai.gov.ro/ro/docs/legislatie/18_1990.pdf

Conventia Organizatiei Internationale a Muncii nr.182/1999 privind interzicerea celor mai grave forme de munca a copiilor si actiunea imediata în vederea eliminarii lor, adoptata la cea de-a 87-a sesiune a Conferintei Generale a ILO la Geneva (1999), ratificata prin Legea 203/2000 si Protocolul facultativ al Conventiei cu privire la drepturile copilului, vânzarea de copii, prostitutia copiilor si pornografia infantila(2001), publicat în Monitorul Oficial nr. 601/27.09.2001, partea I
http://anitp.mai.gov.ro/ro/docs/legislatie/203_2000.pdf

Directiva 2004/81 – Raport sintetic asupra victimelor traficului de persoane -> Reteaua Academica pentru Studii Legale asupra Imigratiei si Azilului in Europa, 2010
http://s3.amazonaws.com/rapp/assets/attachments/989_victims_trafficking-synthesis_en_original.pdf

Proiect de lege impotriva traficului de persoane –> UNODC, UN.GIFT
http://www.ungift.org/doc/knowledgehub/resource-centre/GIFT_UNODC_Model_Law_against_TIP_2009.pdf

Instrumente legislative si situatia asupra traficului de persoane in scopul exploatarii sexuale in statele membre UE -> ICMPD, 2009
http://s3.amazonaws.com/rapp/assets/attachments/1031_ICMPD_2010_original.pdf

Decizia cadru a Consiliului 2004/68/JAI din 22 decembrie 2003 privind combaterea exploatarii sexuale a copiilor si a pornografiei cu minori – JO L 13 din 20.01.2004, pag. 44

Decizia cadru a Consiliului 2002/629/JAI din 19 iulie 2002 privind combaterea traficului de fiinte umane. Jurnalul Oficial L 203,01/08/2002 pag. 1-4

Decizia Consiliului 2001/87/EC din 8 Decembrie 2000 privind semnarea, in numele Uniunii Europene, a Conventiei ONU impotriva crimei organizate transfrontaliere si a Protocoalelor privind combaterea traficului de fiinte umane, in special a traficului de femei si copii, si a contrabandei cu imigranti pe pamant, in aer si pe mare. Jurnalul Oficial L 030, 01/02/2001 P 44

Decizia Consiliului din 29 mai 2000 privind combaterea pornografiei cu minori de pe Internet. Jurnalul Oficial L 138, 09/06/2000 pag. 1-4;

Decizia Cadru a Consiliului European 2001/220/JHA privind pozitia victimelor in procedura penala. Instrumentul, avand la baza titlul VI din Tratatul asupra Uniunii Europene, garanteaza victimelor infractiunilor dreptul de a solicita daune de la faptuitor in cursul procedurilor penale.

Directiva Consiliului 2004/80/EC din 20 aprilie 2004 privind compensarea victimelor infractiunilor.

Conventia europeana privind compensarea victimelor infractiunilor violente (Strasbourg, 24 noiembrie 1983);

Recomandarea nr. R(85)11 privind pozitia victimei in cadrul dreptului penal si al procedurii penale;

Comunicarea Comisiei Europene “Victimele infractiunilor in Uniunea Europeana – Reflectii privind standarde si actiune” (14 iulie 1999);

Cartea verde “Compensarea victimelor infractiunilor” a Comisiei Europene (28 septembrie 2001);

Directiva 81/2004 – Raport de sinteza asupra victimelor traficului de persoane (Reteaua Academica pentru Studii Legale asupra Imigrarii si Azilului in Europa, 2010)
http://s3.amazonaws.com/rcpp/assets/attachments/989_victims_trafficking_synthesis_en_original.pdf

Proiect de Lege impotriva Traficului de Persoane (UNODC, UN.GIFT)
http://www.ungift.org/doc/knowledgehub/resource-centre/GIFT_UNODC_Model_Law_against_TIP_2009.pdf

Cadrul Legislativ si Situatia asupra Traficului de Persoane in Scopul Exploatarii Sexuale in Statele Membre UE (ICMPD 2009)
http://s3.amazonaws.com/rcpp/assets/attachments/1031_ICMPD_2010_original.pdf

Propunere asupra Deciziei Cadru a Consiliului privind Combaterea Abuzului Sexual, Exploatarii Sexuale a Copiilor si Pornografia Infantila, prin abrogarea deciziei Cadru 2004/68/JHA -> ComisiaComunitatii Europene, 2009
http://tdh-childprotection.org/documents/proposal-for-a-council-framework-decision-on-combating-the-sexual-abuse-sexual-exploitation-of-children-and-child-pornography-repealing-framework-decision-200468jha

Propunere de Decizie Cadru a Consiliului asupra Prevenirii si Combaterii Traficului de Persoane, si Asigurarea Protectiei Victimelor, prin abrogarea Deciziei 2002/629/JHA -> Consiliul Europei, 2009
http://tdh-childprotection.org/documents/proposal-for-a-council-framework-decision-on-preventing-and-combating-trafficking-in-human-beings-and-protecting-victims

Instrumente legislative internationale relevante in combaterea traficului de persoane pot fi regasite pe portalurile:
www.eur-lex.europa.eu
www.ec.europa.eu
www.legislationonline.org
www.unodc.org
www.conventions.coe.int
www.gaatw.net