Comunicat de presa

Provocările, riscurile și oportunitățile în integrarea și susținerea ocupării forței de muncă pentru femeile cetățene ale țărilor terțe (CTT) victime ale traficului de persoane, în special în contextul crizei COVID-19, au fost discutate în cadrul celui de-al doilea seminar de schimb de experientă al proiectului Tolerant, organizat online în zilele de
25 și 26 iunie 2020.


Read more…

The content of this website represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.